Articles

Piotr Guzowski

Articles

Demografia rodziny szlacheckiej w świetle najnowszych badań genealogicznych

AbstractDownload article

demografia, rodzina, szlachta, genealogia

Metody badań demograficznych nad społeczeństwami średniowiecznymi - perspektywa brytyjska

Download article

demografia, metody badań, średniowiecze

Geneza europejskiego modelu małżeństwa na przełomie średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych z perspektywy historii Polski

AbstractDownload article

Spis parafian Zarzecza Delatyńskiego z 1763 roku

Download article

Status animarum parafii Zabartowo z 1766 roku

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout