Articles

Piotr Rachwał

Articles

Ludność wsi Iskrzynia w powiecie krośnieńskim w XIX wieku

Download article

demografia, Iskrzynia, powiat krośnieński

Sprawozdanie z działalności Zespołu Demografii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych PAN za rok 2012

Download article

Sprawozdanie z działalności Sekcji Demografii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych PAN za lata 2008-2009

Download article

sprawozdanie, Sekcja Demografii Historycznej KNP PAN

Sprawozdanie z działalności Sekcji Demografii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych PAN za rok 2011

Download article

Sprawozdanie z działalności Sekcji Demografii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych PAN za rok 2010

Download article

sprawozdanie, Sekcja Demografii Historycznej KNP PAN

Sprawozdanie z działalności Zespołu Demografii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych PAN za rok 2013

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout