Articles

Mateusz Wyżga

Articles

Urodzenia pozamałżeńskie w podkrakowskiej parafii Raciborowice w XVII-XVIII wieku w świetle ksiąg metrykalnych

AbstractDownload article

demografia, urodzenia pozamałżeńskie, chłopi, Raciborowice, wiek 17., wiek 18.

Sprawozdanie z konferencji Księgi metrykalne jako źródło do ochrony i promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego i tożsamości historycznej mieszkańców. Księgi metrykalne i inne źródła do historii lokalnej, Kraków-Zielonki, 8 IV 2011

Download article

sprawozdanie, księgi metrykalne, konferencja, dziedzictwo kulturowe, tożsamość historyczna, Kraków

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout