Articles

Konrad Rzemieniecki

Articles

Go to page: 12 > >>

Gentry testaments in 17th-century town and district registers of the Halych region

AbstractDownload article

Rodzina i gospodarstwo chłopskie w ziemi wieluńskiej i powiecie ostrzeszowskim w końcu XVIII wieku

AbstractDownload article

demografia, rodzina, chłopi, spisy ludności, ziemia wieluńska, powiat ostrzeszowski, wiek 18.

Ludność katolicka i ewangelicka Kępna w XVIII wieku

AbstractDownload article

demografia, Kępno, katolicy, ewangelicy, księgi metrykalne

Spisy parafian cerkwi trembowelskich z 1763 roku

Download article

Gospodarstwo chłopskie w wybranych wsiach dóbr teofilpolskich na Podolu w 1827 roku

AbstractDownload article

Ludność rzymskokatolickiej parafii Koropiec w latach 1704–1775

AbstractDownload article

Wielkość i struktura rodziny chłopskiej w parafii rzymskokatolickiej gorzkowskiej w 1791 roku

AbstractDownload article

demografia, rodzina, katolicy, Gorzków, spisy ludności, 1791

Śluby w parafii greckokatolickiej Kałusz w latach 1785–1897

AbstractDownload article

Spis ludności parafii Żółtańce z 1785 roku

Download article

Recenzja: Юpiй Легун, Олексaндp Петpeнкo, Рeвiзiйний пepeпис нaceлeння 1795 p.: Бpaцлaвcькa губepнiя, ч. 1: Бершадський повiт, т. 1: Ревізійні списки селян сіл: Крикливець, Крушинівка, Лугувате, Любашівка, Ободівка, Поташня, П’ятківка, Рогізка, Татарівка, Христище, Яланець, Вiнниця 2003, ss. 284.

Download article

recenzja, demografia, spisy ludności, 1795

Drobna szlachta w Galicji polska czy ukraińska? — uwagi o książce Любов Сливки, Галицька дрібна шляхта в австро-угорщині (1772– 1914 рр.), Івано-Франківськ 2009

Download article

Cykl rozwojowy gospodarstwa chłopskiego na przykładzie wsi parafii Będków (na podstawie spisu ludności z 1791 roku)

Download article

demografia, gospodarstwo chłopskie, Będków, spisy ludności, 1791

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout