Poland's Demographic Past, 29, 2010, ss.176

Z badań nad prokreacją magnaterii Wielkiego Księstwo Litewskiego w XVI-XVIII wieku

AbstractDownload articleDownload article

demografia, prokreacja, magnateria, Wielkie Księstwo Litewskie

Rodzina i gospodarstwo chłopskie w ziemi wieluńskiej i powiecie ostrzeszowskim w końcu XVIII wieku

AbstractDownload articleDownload article

demografia, rodzina, chłopi, spisy ludności, ziemia wieluńska, powiat ostrzeszowski, wiek 18.

Śmierć "ze starości" - o ludziach starych i długowiecznych na podstawie wybranych metryk śląskich z XVIII i pierwszej połowy XIX wieku

AbstractDownload articleDownload article

demografia, starość, długowieczność, księgi metrykalne, Śląsk, Krapkowice, Radzionków, wiek 18., wiek 19.

Ruch naturalny ludności w parafii juncewskiej w latach 1801−1870 (na podstawie ksiąg metrykalnych)

AbstractDownload articleDownload article

demografia, księgi metrykalne, ruch naturalny, Juncewo, wiek 19

Emigracja z Nadodrza Środkowego do Australii Południowej w XIX wieku. Zarys problematyki

AbstractDownload articleDownload article

demografia, emigracja, Nadodrze Środkowe, Australia, wiek 19.

Urodzenia pozamałżeńskie w podkrakowskiej parafii Raciborowice w XVII-XVIII wieku w świetle ksiąg metrykalnych

AbstractDownload articleDownload article

demografia, urodzenia pozamałżeńskie, chłopi, Raciborowice, wiek 17., wiek 18.

Sprawozdanie z działalności Sekcji Demografii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych PAN za lata 2008-2009

Download articleDownload article

sprawozdanie, Sekcja Demografii Historycznej KNP PAN

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout