Poland's Demographic Past, 35, 2014, ss.113

Wiek opuszczania rodzinnego gospodarstwa domowego w dobie stanisławowskiej w świetle zeznań sądowych

AbstractDownload articleDownload article

Gospodarstwo chłopskie w wybranych wsiach dóbr teofilpolskich na Podolu w 1827 roku

AbstractDownload articleDownload article

Informacje o Ormianach polskich w zbiorach Instytutu Matenadaran w Erywaniu

Download articleDownload article

Gęstość sieci koligacji w parafii Kampinos w XIX wieku

Download articleDownload article

O programowaniu w środowisku R na przykładzie algorytmu obliczeniowego dla sezonowości zjawisk (metoda średnich jednoimiennych okresów)

Download articleDownload article

Drobna szlachta w Galicji polska czy ukraińska? — uwagi o książce Любов Сливки, Галицька дрібна шляхта в австро-угорщині (1772– 1914 рр.), Івано-Франківськ 2009

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout