Poland's Demographic Past, 34, 2014, ss.120

Demografia rodziny mieszczańskiej w Starej Warszawie w pierwszej połowie XV wieku

AbstractDownload articleDownload article

Zaręczyny ormiańskie w dawnej Polsce — na podstawie ormiańskich akt sądowych ze Lwowa i Stanisławowa z drugiej połowy XVII i pierwszej połowy XVIII wieku

AbstractDownload articleDownload article

Spis ludności parafii Żółtańce z 1785 roku

Download articleDownload article

Spis mieszkańców parafii Duszno z 1809 roku

Download articleDownload article

Optanci polscy w rejencji szczecińskiej w świetle informacji Generalnego Konsulatu RP w Berlinie z przełomu lat 1921 i 1922

AbstractDownload articleDownload article

O wykorzystaniu wykresów pudełkowych do prezentacji danych demograficznych i o pożytku z użycia środowiska R z pakietem ggplot2

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout