Poland's Demographic Past, 33, 2014, ss.114

Napływ rycerzy na Pomorze Zachodnie do początku XIV wieku — ujęcie kwantytatywne

AbstractDownload articleDownload article

O przydatności rejestrów poborowych z XVI wieku w badaniach demograficznych

AbstractDownload articleDownload article

Śluby w parafii greckokatolickiej Kałusz w latach 1785–1897

AbstractDownload articleDownload article

Status animarum parafii Zabartowo z 1766 roku

Download articleDownload article

Recenzja: Tim Dyson, Population and Development: The Demographic Transition, London-New York 2010, ss. 268

Download articleDownload article

Recenzja: Jana Vobecká, Demographic Avant-Garde: Jews in Bohemia between Enlightenment and Shoah, Budapest-New York 2013, ss. 250

Download articleDownload article

Sprawozdanie z działalności Zespołu Demografii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych PAN za rok 2013

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout