Poland's Demographic Past, 32, 2013

Uwagi o wieku uprawniającym do zawarcia małżeństwa w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI-XVIII wieku

AbstractDownload articleDownload article

Populacja Krakowa w kontekście długofalowych procesów demograficznych na przełomie XIX i XX wieku

AbstractDownload articleDownload article

Spisy parafian cerkwi trembowelskich z 1763 roku

Download articleDownload article

Recenzja: Jane Humphries, Childhood and child labour in the British industrial revolution, Cambridge 2010

Download articleDownload article

Sprawozdanie z działalności Zespołu Demografii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych PAN za rok 2012

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout