Poland's Demographic Past, 27, 2006, ss.105

Urodzenia nieślubne w Krasnem w latach 1786-1863

Download article

demografia, urodzenia pozamałżeńskie, Krasne

Ludność wsi Zarzecze w powiecie niżańskim w latach 1828-1864

Download article

demografia, Zarzecze, powiat niżański

Ludność wsi Iskrzynia w powiecie krośnieńskim w XIX wieku

Download article

demografia, Iskrzynia, powiat krośnieński

Bibliografia polskiej demografii historycznej za lata 2004-2006

Download article

bibliografia demografii historycznej

Ksiądz profesor Bolesław Kumor (1925-2002)

Download article

Bolesław Kumor, historycy, demografowie

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout