Poland's Demographic Past, 28, 2007, ss.114

Metody badań demograficznych nad społeczeństwami średniowiecznymi - perspektywa brytyjska

Download article

demografia, metody badań, średniowiecze

Śluby w parafii ewangelickiej Jasienica pod Szczecinem w latach 1778-1880

Download article

śluby, demografia, parafia ewangelicka, ewangelicy, Jasienica

Sprawozdanie z działalności Sekcji Demografii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych PAN za lata 2005-2007

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout