Poland's Demographic Past, 36, 2014, ss.185

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Pomorze Zachodnie w 1300 roku — ludnościowy aspekt władzy

AbstractDownload articleDownload article

Ludność rzymskokatolickiej parafii Koropiec w latach 1704–1775

AbstractDownload articleDownload article

The impact of smallpox and vaccination in Northern Germany in 18th and 19th centuries

AbstractDownload articleDownload article

Toward a conceptual framework for the variation in historical family and household systems across Eurasia

AbstractDownload articleDownload article

Napływ duchowieństwa rzymskokatolickiego na Pomorze Zachodnie w latach 1945–1956

AbstractDownload articleDownload article

Spis Ormian ze Stanisławowa z 1739 roku

AbstractDownload articleDownload article

Spisy ludności rzymskokatolickiej parafii Tartaków z lat 1787 i 1789

AbstractDownload articleDownload article

Historische Büchlein i Geheime Finanz Bücher jako przykłady źródeł do dziejów społeczeństwa miejskiego na Pomorzu Pruskim w II połowie XVIII wieku

AbstractDownload articleDownload article

Ostre choroby zakaźne na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1947 na przykładzie malarii i duru brzusznego

AbstractDownload articleDownload article

Demografia historyczna na Słowacji na przełomie XX i XXI wieku

AbstractDownload articleDownload article

Informacja dla Autorów

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout